Ngành học mới

Trí tuệ nhân tạo - nhu cầu "khủng" trong tương lai tại Mỹ

9,3 tỉ USD được rót vào startup trong lĩnh trí tuệ nhân tạo Mỹ trong năm 2018, tăng 72% so với mức đầu tư năm trước, nhưng số công ty nhận vốn lại giảm.